Seniorliv+ - et fagligt, sagligt netværk for alle

Bliv enige om referatet

Det er en god idé at du som leder skriver et beslutningsreferat, så I kan huske, hvilke opgaver der skal løses, hvem der har ansvaret, og hvordan tidsrammen er.

Desuden kan I bruge det til næste samtale og på den måde følge med i, om der er noget, der har udviklet sig.

Giv din medarbejder en kopi for at sikre, at I er enige om mødets resultat.

Beslutningsreferat af seniorsamtaleDato:
Deltagere(Initialer)
NN
MM
Følgende punkter blev aftalt:Ansvar
1. Oversigt over kurser inden for økonomiNN, senest xx.xx.xxxx
2. Tage ordet i projektmøderMM, senest xx.xx.xxxx
3. Undersøge mulighed for månedlig fridag uden lønNN, senest xx.xx.xxxx
Eksempel på beslutningsreferat i skemaform