Seniorliv+ - et fagligt, sagligt netværk for alle

Forberedelse til seniorsamtalen

Det kan være kompliceret at sidde over for en medarbejder og spørge ind til seniorarbejdsliv og
pensionsovergang. Vær opmærksom på at pensionsovervejelser ofte er en meget privat ting. Husk at
anerkende dette, men understreg også vigtigheden af, at I kan tale åbent om det. Det kræver
forberedelse både for personalelederen og medarbejderen.


Ofte er anerkendelse vejen frem. Forbered derfor en anerkendende indgangsvinkel til samtalen, fx
”Du er en værdsat medarbejder, som jeg gerne vil beholde så længe som muligt. Vi kan fortsætte
som hidtil, men hvis du har nogle ønsker til, at vi tilrettelægger arbejdet på en anden måde, er jeg
åben for det. Der er derfor jeg har inviteret til denne samtale”. Brug følgende som inspiration før
samtalen.

  • Tænk over, om du som leder får forløst medarbejderens erfaringer og faglige potentiale tilstrækkeligt. Kan du give medarbejderen bedre mulighed for at komme i spil fagligt?
  • Tænk over, om medarbejderen trives med kollegaerne. Kan du som leder gøre mere for at inkludere medarbejderen i fællesskabet?
  • Tænk over, hvilke konkrete muligheder for fleksibilitet du kan tilbyde medarbejderen. Overvej både modeller for fleksibilitet, der handler om at gå op/ned i tid, op/ned i ansvar, nye arbejdsopgaver, ny placering i organisationen, etc.
  • Tænk over, om der er konkrete muligheder for efter- eller videreuddannelse som kunne være relevante for medarbejderen. Afklar muligheden for at tilbyde medarbejderen kompetenceløft i organisationen.
  • Tænk over hvilke parametre du måler medarbejderens succes ud fra. Har medarbejderen kompetencer som er vigtige i organisationen, men som ikke er synlige og/eller bliver anerkendt tilstrækkeligt?

Det er vigtigt, at medarbejderen også får mulighed for at forberede sig til samtalen. Tilsend derfor medarbejderen forberedelsesværktøjet ’Seniortanker’. Forbered også medarbejderen på, hvilke konkrete temaer og spørgsmål du vil tage op i god tid inden samtalen. Læg vægt på anerkendelse af medarbejderen allerede i indkaldelsen og understreg, at formålet med samtalen er at understøtte medarbejderens trivsel og faglige udvikling.


1.

Send forberedelsesværktøjet ’Seniortanker’ til medarbejderen.

2.

I god tid inden samtalen skal du forberede medarbejderen på, hvilke konkrete temaer og spørgsmål du vil tage op.

3.

Læg vægt på anerkendelse af medarbejderen allerede i indkaldelsen og understreg, at formålet med samtalen er at understøtte medarbejderens trivsel og faglige udvikling.