Seniorliv+ - et fagligt, sagligt netværk for alle

Introduktion til den gode seniorsamtale

Det kan være følsomt at tale om alder på arbejdspladsen. Men forskning viser, at alder kan spille en positiv rolle i arbejdslivet, hvis man formår at skabe en konstruktiv og anerkendende dialog. Samtaler om alder, seniorarbejdslivet og pensionsovergangen er ofte afgørende for, at den enkelte medarbejders kompetencer og faglige potentiale kan blive forløst. Desuden kan samtalen højne den mentale sundhed, ligesom den kan hindre pludselig og tidlig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet.


Tal om seniorarbejdslivet

’Seniorsamtaler’ er en forskningsbaseret ledelsesguide, der kan hjælpe ledere med personaleansvar til at sikre rammerne for gode seniorarbejdsliv og består af følgende:

  • Første del handler om, hvordan man kan forberede en konstruktiv og anerkendende samtale med den enkelte seniormedarbejder. Ofte er det en god ide at tage denne samtale i forbindelse med MUS-samtaler eller lignende. Seniorsamtaler kan således godt supplere eksisterende tiltag.
  • Anden del er en guide til selve samtalen omkring alder, seniorarbejdsliv og pensionsovergang imellem personaleleder og medarbejder. Det er afgørende, at medarbejderen også får mulighed at forberede samtalen. Derfor er denne ledelsesguide udviklet i sammenhæng med forberedelsesværktøjet ’Seniortanker’, som den enkelte medarbejder kan benytte inden samtalen, og som kan findes på erfarne.ku.dk.
  • Tredje del er et referat, som lederen kan udfylde efter samtalen, hvorefter medarbejderen godkender. Her noterer lederen blandt andet hvad planen er på kort og på lang sigt, og hvem der er ansvarlige for hvad.

En forskningsbaseret guide

Seniorsamtaler er udviklet i projektet Seniorpraksis på Københavns Universitet støttet af Velliv Foreningen. Værktøjet er baseret på videnskabelig etnografisk dataindsamling i forbindelse med feltarbejde blandt seniormedarbejdere på danske virksomheder. Det udvikles fortløbende, og vi vil meget gerne i dialog med dig, hvis du eller din arbejdsplads bruger den, og har feedback og ideer til videreudvikling. Se mere på erfarne.ku.dk eller kontakt projektleder Aske Juul Lassen
ajlas@hum.ku.dk.

”Seniorsamtaler” kan bruges sammen med værktøjerne

”Seniorstrategier – en guide til ledelsen i at rammesætte det gode seniorarbejdsliv”

Og ”Seniortanker – forberedelse til din senkarriere og pensionsovergang”