Seniorliv+ - et fagligt, sagligt netværk for alle

Selve samtalen

Forskning viser, at alder spiller en rolle i vores arbejdsliv både fagligt, socialt og ofte også i forhold til vores ønsker for tilrettelæggelsen af arbejdslivet nu og i fremtiden. Til selve samtalen med medarbejderen er det derfor vigtigt at komme omkring alle fire aspekter.


Tilrettelæggelse af arbejdslivet nu og i fremtiden er vigtigt.

Fagligt

  • Hvordan oplever du, at dine kompetencer og erfaringer kommer i spil? Er det tilstrækkeligt for dig?
  • Hvilke ønsker har du til din faglige udvikling? Er du interesseret i efter- og videreuddannelse?

Socialt

  • Hvordan oplever du det at være en af de ældre medarbejdere?
  • Hvordan trives du med dine yngre kollegaer?

Tilrettelæggelse

  • Hvordan trives du med den måde, dit arbejde er tilrettelagt i dag?
  • Hvilke ønsker har du i forhold til arbejdstid, ansvarsområder, opgaver og placering i organisationen?
  • Hvad kan vi som arbejdsplads og jeg som leder gøre bedre for at forbedre din generelle trivsel?

Fremtiden

  • Hvis du selv kunne bestemme, hvordan skulle de næste år så være for dig i organisationen?
  • Hvilke tanker har du om fremtiden ift. arbejde, familie og interesser?

Vær opmærksom på, at seniorarbejdslivet og pensionsovervejelserne er en lang proces, og tingene ændrer sig løbende. Det kan derfor også være, at nogle medarbejdere der har udtrykt ønske om at skrue ned for tid eller ansvar på et tidspunkt måske vil skrue op igen. Seniorsamtalen er derfor ikke slut efter første samtale, men bør gentages løbende.


Seniorsamtalen er ikke slut efter første samtale, men bør gentages løbende.