Seniorliv+ - et fagligt, sagligt netværk for alle

VIII: Udgang

De foregående kommentarer er nærmest en rapsodi af uafklarede spørgsmål, som jeg blandt andet vil forsøge at spille igennem igen i de efterfølgende eksperimenter, uden at de dog af den grund bliver “løst” eller besvaret i en klar tese – de forskellige opførelser afslører tværtimod nye nuancer. Måske er det håbløst og “close to the edge”, men der må eksperimenteres, og der må diskuteres nye veje i det teoretiske arbejde. Jeg har forsøgt at demonstrere, at en erkendelse af, at den teoretiske diskurs er involveret i et strategisk felt, må føre til en diskussion af selve “det politiske”. En sådan diskussion må betragte marxismen som en diskurs ved siden af andre diskurser.

For nu afslutningsvis (men også indledningsvis) at vende tilbage til udgangspunktet, så må man fastholde, at en relativering af den marxske diskurs ikke kan være identisk med at hævde, at marxismen er i krise. Marxismen ville være i krise, hvis den udgav sig for at være en absolut diskurs, hvor enhver relativering er et brud på Eden. Men marxismen er ikke en ed, som et broderskab aflægger, eller et urørligt system, der ikke kan problematiseres. Den er en teori om grundliggende strukturer i den kapitalistiske produktionsmåde.

Marxistiske intellektuelle har dermed en klar rolle at spille som kritiske teoretikere over kapitalismens dårligdomsformer. Den kritiske videnskabsintention kan ikke blive stående ved en plat jamren over disse dårligdomme: Den må forsøge at demonstrere, hvorledes disse dårligdomme hænger sammen med kapitalismens grundliggende strukturer. Der kræves en avanceret demonstration og ikke en refleksagtig reference til Kapitalen, Systemet, Samfundet. En sådan demonstration er “lige så politisk”, som det abstrakte solidaritetsarbejdes afladshandel. Det er altså vigtigt at analysere, og det er vigtigere at eksperimentere end formålsløst at reproducere den marxske diskurs, men samtidig – og det skulle være pointen – så er det umuligt at analysere kapitalismens væv uden et grundlæggende kendskab til dens grundliggende strukturer, dens anatomi.